Procedure

Aanmelding

U kunt direct, met of zonder verwijzing van arts, psycholoog of fysiotherapeut, contact opnemen met

(06 46670288) via info@food-impact.nl of het contactformulier.

Voedingsanamnese en eetdagboek

U krijgt per mail een vragenlijst, de zogenaamde voedingsanamnese, en ik vraag u gedurende een week een eetdagboek bij te houden. Met deze informatie krijg ik inzicht in uw persoonlijke omstandigheden, voorkeuren, medische achtergrond en huidige voedingspatroon. Dit is nodig voor een passend voedingsadvies en de juiste begeleiding.

Het bijhouden van een eetdagboek kan confronterend zijn, maar bewustwording is de eerste stap naar een gezondere leefstijl.

Intakegesprek en voedingsadvies

Tijdens de intake van een uur  wordt u gemeten, gewogen en wordt de lichaamssamenstelling (vet/spier) bepaald. Ook bespreken we het  voedingsdagboek en de ingevulde vragenlijst. Aan de hand van het gesprek, de meetresultaten, het dagboek en de vragenlijst stel ik een voedingsadvies op. Vervolgconsulten kunnen dan worden ingepland.

Contra-indicatie

Soms blijkt bij de start of tijdens de behandeling dat u gezien de complexiteit of de ernst van uw problemen meer of iets anders nodig hebt dan voedingsadvies. In die gevallen bespreken we of het wellicht beter is om u door te verwijzen naar een  arts of psycholoog.